Alle Artikel zu diesem Thema

White rose
Hvad betyder Gnosis? Religiøs hemmelig viden, søgen efter den sande gudserkendelse – det er nogle af de tanker, som er forbundet med ordet „Gnosis“. Men hvad betyder det at erfare Gnosis i det indre?